Lo Doverenc

print pdf

 

Revista Municipal "Lo Doverenc"

 

La Revista Lo Doverenc és una revista d'àmbit municipal que es publica normalment en ocasió de les festes nadalenques, festes majors i de la festivitat de Sant Jordi. És una revista gratuïta que publica l'Ajuntament amb continguts de notícies d'interès local, on els doverencs/doverenques poden participar escrivint articles.

 

Directora: Sra. Maria Teresa Forés i Hernandez        Àrea de Cultura

Fotografies: Sra. Maite Andreu i Solé i Sr. Lluis Obiols i Colomé (Kevi)

Edita: Ajuntament Aldover

Maquetació i impressió: Impremta Querol S.L.

Dipòsit legal: T-1.426-99

 

Revista agost 2013

Revista número 33

Revista agost 2012

Revista número 32