Ajuntament

Alcaldessa Rosalia Pegueroles Gisbert ERCA-AM rpegueroles@aldover.altanet.org
1. Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI) 2. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica (IVTM) 3. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 4. Ordenança reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de ...
Tel: 977 473 202 Atenció al públic tots els divendres de 9:30 a 13:30 h., a l'Ajuntament d'Aldover. QUÈ SÓN? Són el conjunt coordinat de serveis personals, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social, orientats a l’assoliment de la ...
Per poder consultar les normes urbanístiques del municipi feu clic al següent enllaç: http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html
PLANTILLA DE PERSONAL 1. PERSONAL FUNCIONARI - 1 plaça de Secretaria de tercera 2. PERSONAL LABORAL FIX - 1 plaça d'Auxiliar Administrativa de serveis generals 3. PERSONAL LABORAL NO PERMANENT - 2 places d'auxiliars administratives servei atenció al públic - 1 plaça d'operària de la neteja d' ...
Adreça: Plaça de l'Esglèsia, 3 Codi Postal: 43591 Comarca: Baix Ebre Telèfons: 977 47 32 02 Telèfon mòbil: 608 501 478 Adreces electròniques: aj.aldover@altanet.org Web: http://www.aldover.cat Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, pels matins de 09:30h a 13:30h ( tot l'any ). Dimarts ...
Rosalia Pegueroles Gisbert Alcaldia Hisenda, gestió pressupostària, personal, governació, patrimoni, urbanisme, sanitat, espais i serveis municipals, agricultura i ramaderia rpegueroles@aldover.altanet.org ERCA-AM Declaració de béns i serveis Retribucions: Exerceix el càrrec amb dedicació parcial ...
JUTJAT DE PAU D'ALDOVER Plaça Església, núm. 3 43591 - Aldover Tel: 977 47 32 02 Correu electrònic: jp.aldover@xij.gencat.cat Horari d'atenció al públic: Dimarts i divendres de 12:00 a 13:30 h. Jutge de Pau: Sr. José Abad Lluis
A. INFORMACIÓ GENERAL. L’Ajuntament d’Aldover, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, ofereix un nou servei als seus ciutadans. Es tracta del Punt d’Informació Cadastral. Això suposa que en el propi Ajuntament es podran obtenir certificacions i consultes sobre dades cadastrals no ...
Subscriure a