Jutjat de Pau

JUTJAT DE PAU D'ALDOVER

 

Plaça Església, núm. 3

43591 - Aldover

Tel: 977 47 32 02

Correu electrònic: jp.aldover@xij.gencat.cat

Horari d'atenció al públic: Dimarts i divendres de 12:00 a 13:30 h.

Jutge de Pau: Sr. José Abad Lluis