Àrees i Regidories

Rosalia Pegueroles Gisbert

Alcaldia

Hisenda, gestió pressupostària, personal, governació, patrimoni, urbanisme, sanitat, espais i serveis municipals, agricultura i ramaderia

rpegueroles@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis 

Retribucions: Exerceix el càrrec amb dedicació parcial del 75% de la jornada i percebent l'import de 17.002,44 euros bruts anuals. 

Cristian Mancheño Obiols 

Primer Tinent d’Alcaldia

Camins, obres públiques, esports, igualtat i  joventut

cmancheno@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis 

Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens: 100 euros bruts/sessió ordinària, sent un total de 6 sessions ordinàries a l'any. 

Verònica Pegueroles Cortiella

Segona Tinenta d’Alcaldia

Serveis socials, ensenyament, associacions, gent gran i festes

vpegueroles@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis

Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens: 100 euros bruts/sessió ordinària, sent un total de 6 sessions ordinàries a l'any. 

Raul Gisbert Barrué

Turisme, fires i cultura

rgisbert@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis

Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens: 100 euros bruts/sessió ordinària, sent un total de 6 sessions ordinàries a l'any. 

Meritxell Sanabra Gil

Transparència, comunicació i noves tecnologies

msanabra@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis

Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens: 100 euros bruts/sessió ordinària, sent un total de 6 sessions ordinàries a l'any. 

Victor Hugo Cuéllar Alzate 

Promoció econòmica i medi ambient

vhcuellar@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis

Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens: 100 euros bruts/sessió ordinària, sent un total de 6 sessions ordinàries a l'any. 

Lourdes Pons Pons

Protocol i participació ciutadana

lpons@aldover.altanet.org

ERCA-AM

Declaració de béns i serveis

Retribucions: Inclosa dintre el règim d'indemnitzacions, com a membre de la Corporació, per assistència als plens: 100 euros bruts/sessió ordinària, sent un total de 6 sessions ordinàries a l'any.