Estructura del personal

PLANTILLA DE PERSONAL

1. PERSONAL FUNCIONARI

- 1 plaça de Secretaria de tercera

2. PERSONAL LABORAL FIX

- 1 plaça d'Auxiliar Administrativa de serveis generals

3. PERSONAL LABORAL NO PERMANENT

- 2 places d'auxiliars administratives servei atenció al públic

- 1 plaça d'operària de la neteja d'immobles municipals

- 3 places d'operaris de la brigada d'obres i serveis