Urbanisme

Per poder consultar les normes urbanístiques del municipi feu clic al següent enllaç:


http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html