Noticies

13/09/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021, per import de 34.134,95€ per a l'actuació "e nderroc i formació de mur de contenció".
13/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021, per import de 45.659,86€ per a l'actuació "reparació camins afectats pels fenòmens...
12/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció PAM 2018 per import de 21.186,93 euros, per a l'actuació "Adequació d’edificació entre mitgeres com a magatzem municipal (C.Rosari núm. 31), la qual ha tingut un cost total de 26.003,80 euros.
02/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover una subvenció per a la realització d’accions de foment de la reactivació ocupacional i econòmica a causa de la Covid-19, de 2.500 euros.
24/02/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Aquesta subvenció consta de dues línies d’actuació: la línia 1, de piscines i per la qual s’ha concedit un import de 8.690 euros, i la línia 2, de...
03/02/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2021 per a despesa corrent per import de 49.672,78 euros.
22/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció Activitats Culturals Singulars de l'exercici 2021, per import de 6.329,13 euros.
17/06/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM anualitat 2020 per la realització de l'obra "reforma i climatització casal d'Aldover" per import de 91.193,58€.
26/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 2.000€ relativa a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020
26/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020...

Pàgines