Noticies

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 24 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment el Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover i Xerta redactat per Albert Casajuana i Palet (DOPEC SL), i amb un pressupost de contracte sense IVA vde 2.880.917,02 €. Se sotmet...
14/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2022 per a despesa corrent per import de 49.672,78 euros.
23/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció PAM de l'anualitat 2022 per realitzar l'inversió "Pavimentació del C/Venta i C/Sant Jordi", per import de 27.544,87 euros.
09/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per la transició energètica i acció climàtica de l'exercici 2021 per import de 19.374 euros per la línia PAESC per realitzar l'actuació "instal·lació d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum compartit al casal d’...
09/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables de l'exercici 2022 per la línia 1 de piscines un import de 8.174 euros i la línia 2 de salut un import de 12.704,29 euros.
09/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM de l'exercici 2022 per import de 17.226,85€ per realitzar l'actuació de "millora del parc infantil del parc de les escoles", que ha tingut un cost total de 18.133,54 euros.
21/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció excepcional per fenòmens meteorològics de la convocatòria 2021 per import de 34.134,95 euros per dur a terme l'actuació "enderroc i formació de mur de contenció".
21/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció PAM anualitat 2021 per import de 41.671,67 euros per realitzar l'actuació de l'enllumenat de l'Horta de Dalt.
20/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció e-Catàleg per import de 8.422 euros que s'ha destinat a les actuacions dels grups musicals "Vintage Música" i "Festa Imagina Ràdio", que es van realitzar a les Festes Majors d'Aldover l'any 2022.
13/09/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021, per import de 34.134,95€ per a l'actuació "e nderroc i formació de mur de contenció".

Pàgines