Noticies

12/07/2024
Mitjançant Resolució del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari d’una subvenció per a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants per import de 34.244,88 euros. L’...
12/07/2024
Mitjançant Resolució del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024 per import de 55.081,70 euros. L’actuació a què s’han destinat aquests fons ha...
11/07/2024
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona (unitat d’ocupació i emprenedoria), de data 17 d’octubre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès 2023; els...
09/07/2024
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 3 d’octubre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023 (línia 2: Residus); els detalls de...
08/07/2024
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de setembre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023 (línia B:...
20/06/2024
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 14 de febrer de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023; la qual fa referència al “Programa d’inversions” i es detalla a...
19/06/2024
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 8 d’agost de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge que es detalla a continuació: Actuació subvencionable del tipus B: adquisició de béns immobles...
19/06/2024 Subvencions
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 3 d’octubre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a la Transició energètica i acció climàtica que es detalla a continuació: Desenvolupament dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el...
01/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2023 per a despesa corrent per import de 49.672,78 euros.
24/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'...

Pàgines