Noticies

17/06/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM anualitat 2020 per la realització de l'obra "reforma i climatització casal d'Aldover" per import de 91.193,58€.
26/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 2.000€ relativa a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020
26/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020...
Tràmit d'informació pública del projecte d'actuació específica per a la rehabilitació i recuperació d'habitatge d'una masia al p ol. 3 p arc. 4 d ’ Aldover, en sol no urbanitzable. Publicat al BOPT, en data 22 de març de 2021, a ccessible al següent enllaç https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=...
11/02/2021
La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020, per import de 4.079,70 €.
10/02/2021
En data 10 de febrer de 2021 s'ha publicat BOPT núm. 870 l'edicte de convocatòria per a l’elecció de Jutge/essa de Pau Substitut/a per al Jutjat de Pau d'Aldover. El termini per presentar sol·licituds comença el dia 11 de febrer fins al dia 3 de març de 2021. Les sol·licituds s’hauran de presentar...
Us adjuntem el link de l'anunci al BOPT publicat el 22/01/2021 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210122&anyp=2021&num=267&v=i
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2020 per import de 49.672,78 € per a despesa corrent.

Pàgines