Noticies

Anunci informació pública https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4087&ebop_any=2020
02/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover a través de la Subvenció Excepcional convocatòria 2020 els següents imports: Línia A: import concedit de 46.510,78€ per l'arranjament de camins municipals. Línia B: import concedit de 30.000€ per a la construcció d'una escullera al camí...
11/05/2020 Subvencions
En data 9 de desembre de 2019 la Generalitat de Catalunya ens va concedir a través de la subvenció per a la Dinamització Territorial per als anys 2018 i 2019 l'import de 29.877,11 euros per a l'inversió "adequació de la zona d'aparcaments d'accés a la Via Verda".
17/03/2020 Actualitat
DECRET D’ALCALDIA 44/2020, DE DATA 17 DE MARÇ Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) ANTECEDENTS Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les...
13/03/2020 Actualitat
ARRAN ELS CASOS DETECTATS DE CORONAVIRUS A CATALUNYA, PER TAL D'EVITAR AGLOMERACIONS DE GENT I PRESERVAR A LES PERSONES MÉS VULNERABLES I EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS ES PRENEN LES SEGÜENTS MESURES: A PARTIR DEL DILLUNS DIA 16 DE MARÇ L'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT ROMANDRÀ TANCADA FINS NOU...
05/03/2020 Serveis
Adquisició d'un vehicle p er tal de millorar els serveis que presta la brigada municipal.
27/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 276,71 €, en concepte d'interessos de préstecs, línia 2019 .
16/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 11.402,86 euros, amb un pressupost mínim a executar de 19.963 euros i un percentatge concedit del 57,12%, en concepte de la Fira de Nadal, línia 2019.
16/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 10.374,42 euros, amb un pressupost mínim a executar de 17.850 euros i un percentatge concedit del 58,12%, en concepte del Mercat del Solstici, línia 2019.
15/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 4.147,66€, en concepte de plagues i recollida d'animals domèstics abandonats, línia 2019 .

Pàgines