Noticies

19/06/2024 Subvencions
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 3 d’octubre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a la Transició energètica i acció climàtica que es detalla a continuació: Desenvolupament dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el...
01/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2023 per a despesa corrent per import de 49.672,78 euros.
24/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'...
24/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023, amb el següent detall: Pressupost Elegible: 8.965,33 euros % concedit: 83,97% Import concedit: 7.528,23 euros
24/11/2023 Subvencions
La diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció de manteniment i cursos de formació dels desfibril·ladors municipals, any 2023, a mb el següent detall: Pressupost Elegible: 2.061,74 euros % concedit: 80,21% Import concedit: 1.653,69 euros
24/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per a personal de socorrisme de les piscines municipals, any 2023, amb el següent detall: Pressupost Elegible: 12.454,07 euros % concedit: 67,79% Import concedit: 8.443,00 euros
23/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d' Aldover la subvenció e-Catàleg per import de 11.297,56 euros, que s'ha destinat a finançar les actuacions dels grups musicals "Orquestra Atalaia” i la “Festa Imagina Ràdio”.
27/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica, convocatòria 2022, amb el següent detall: Línia 2 – PAESC : S’han dut a terme dues actuacions, l’execució de la fase 2 de la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en règim...
23/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022, amb el següent detall: Concepte: Incrementar ciberseguretat Ajuntament Aldover Pressupost Elegible : 5.260,00 euros % concedit...
13/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament d'Aldover, una subvenció de la convocatòria per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 amb el següent detall: Concepte: Reparació camins afectats aiguats 23...

Pàgines