Noticies

13/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament d'Aldover, una subvenció de la convocatòria per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 amb el següent detall: Concepte: Reparació camins afectats aiguats 23...
22/06/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció d'equipaments municipals culturals, anualitat 2022, per import de 25.000€, per tal de realitzar actuacions de millora en equipaments municipals, amb una despesa de 26.349,08€.
14/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2022 per a despesa corrent per import de 49.672,78 euros.
23/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció PAM de l'anualitat 2022 per realitzar l'inversió "Pavimentació del C/Venta i C/Sant Jordi", per import de 27.544,87 euros.
09/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables de l'exercici 2022 per dur a terme les següents actuacions: Línia 1 - Vigilància de les zones de bany Actuació: contractació socorristes piscines...
13/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021, per import de 45.659,86€ per a l'actuació "reparació camins afectats pels fenòmens...
22/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció Activitats Culturals Singulars de l'exercici 2021, per import de 6.329,13 euros.
26/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per import de 2.000€ relativa a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020
26/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020...
15/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2020 per import de 49.672,78 € per a despesa corrent.

Pàgines