Noticies

29/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ens ha concedit, a través de la subvenció PEXI anualitat 2018, un import de 9.671 euros per a l'actuació “MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE C/ SANT JOSEP”
02/07/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover a través de la Subvenció Excepcional convocatòria 2020 els següents imports: Línia A: import concedit de 46.510,78€ per l'arranjament de camins municipals. Línia B: import concedit de 30.000€ per a la construcció d'una escullera al camí...
11/05/2020 Subvencions
En data 9 de desembre de 2019 la Generalitat de Catalunya ens va concedir a través de la subvenció per a la Dinamització Territorial per als anys 2018 i 2019 l'import de 29.877,11 euros per a l'inversió "adequació de la zona d'aparcaments d'accés a la Via Verda".
27/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 276,71 €, en concepte d'interessos de préstecs, línia 2019 .
16/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 11.402,86 euros, amb un pressupost mínim a executar de 19.963 euros i un percentatge concedit del 57,12%, en concepte de la Fira de Nadal, línia 2019.
16/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 10.374,42 euros, amb un pressupost mínim a executar de 17.850 euros i un percentatge concedit del 58,12%, en concepte del Mercat del Solstici, línia 2019.
15/01/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 4.147,66€, en concepte de plagues i recollida d'animals domèstics abandonats, línia 2019 .
04/12/2019 Subvencions
https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20191204&anyp=2019&num=10783&v=i
26/11/2019 Subvencions
La Diputació de Taragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover, en data 1 d'octubre de 2019, una subvenció, per import de 5.146,20 euros, en concepte de manteniment, controls de qualitat d'aigua i altres despeses.
21/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 4.547,11 euros, per realitzar les Jornades Esportives Aqüàtiques 2019.

Pàgines