SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXCEPCIONAL ANUALITAT 2022

13/09/2023 Subvencions

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXCEPCIONAL ANUALITAT 2022

 La Diputació de Tarragona va acordar concedir a l’Ajuntament d'Aldover, una subvenció de la convocatòria per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 amb el següent detall:

 

Concepte: Reparació camins afectats aiguats 23 de novembre de 2021

Pressupost actuació: 100.123,45 euros

Pressupost Elegible: 99.907,46 euros

% concedit: 76,98%

Import concedit: 76.905,53 euros