Noticies

26/11/2019
Obra subvencionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre dins del programa que destina a cada ens local per a l'execució de les actuacions de millora i arranjament de camins municipals per l'any 2019. Import d'adjudicació: 10.285,00 euros Subvenció atorgada: 6.828,10 euros Empresa adjudicatària de les...
26/11/2019 Subvencions
La Diputació de Taragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover, en data 1 d'octubre de 2019, una subvenció, per import de 5.146,20 euros, en concepte de manteniment, controls de qualitat d'aigua i altres despeses.
21/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament d'Aldover una subvenció, per import de 4.547,11 euros, per realitzar les Jornades Esportives Aqüàtiques 2019.
11/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2019 per import de 32.059,50 € per a despesa corrent.
31/10/2019
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20191007&anyp=2019&num=08743&v=i
30/10/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 14 de juny de 2019, una subvenció, per import de 2. 754,46 €, en concepte de activitats culturals anuals exercici 2019.
14/10/2019
/sites/aldover/files/recursos/Borsa/cartell.pdf
27/09/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover una subvenció, per import de 6.895,20 euros, en concepte de seguretat de zones de bany (piscines), línia 2019 .
30/07/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció del PAM 2017 per import de 42.098,56 € per al subministrament i instal·lació de llumeneres per renovar l'enllumenat públic del municipi d'Aldover.

Pàgines