Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona: instal·lació d'un ascensor

20/06/2024

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona: instal·lació d'un ascensor

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 14 de febrer de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023; la qual fa referència al “Programa d’inversions” i es detalla a continuació:

  • Pressupost Elegible: 49.672,78 euros
  • Percentatge concedit: 25,87%
  • Import concedit: 21.054,19 euros

El projecte amb què s’ha materialitzat aquesta actuació ha consistit en la “Millora de l’accessibilitat de l’Ajuntament d’Aldover mitjançant la instal·lació d’un ascensor”.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.