SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA GESTIÓ DE PLAGUES I ANIMALS ANY 2023

24/11/2023 Subvencions

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA GESTIÓ DE PLAGUES I ANIMALS ANY 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023, amb el següent detall:

Pressupost Elegible: 8.965,33 euros

% concedit: 83,97%

Import concedit: 7.528,23 euros