SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA ANY 2023

24/11/2023 Subvencions

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA ANY 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover la subvenció per a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les
instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, amb el següent detall: 

 

Pressupost Elegible: 8.425,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.004,27 euros