Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona: restabliment dels béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023

08/07/2024

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona: restabliment dels béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de setembre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023 (línia B: Despeses d’inversió i altres actuacions urgents i necessàries per restablir els serveis i béns afectats); els detalls de la qual s’indiquen a continuació:

  • Pressupost Elegible: 93.644,94 euros
  • Percentatge concedit: 85,43%
  • Import concedit: 80.000 euros

El projecte amb què s’ha materialitzat aquesta actuació ha consistit en la “Reparació dels camins afectats pels aiguats del 16 d’agost de 2022 al terme municipal d'Aldover”.

Aquesta actuació es destina a garantir la prestació dels serveis municipals afectats i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.