Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona: Accions per al foment de la recollida selectiva i prevenció de residus

09/07/2024

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona: Accions per al foment de la recollida selectiva i prevenció de residus

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 3 d’octubre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023 (línia 2: Residus); els detalls de la qual s’indiquen a continuació:

a) Pressupost Elegible: 9.975,24 euros

b) Percentatge concedit: 92,06%

c) Import concedit: 9.183,65 euros

 

El projecte amb què s’ha materialitzat aquesta actuació ha consistit en una sèrie d’actuacions per millorar el servei de recollida d’escombraries “Porta a porta”; en concret:

a) L’adquisició i la instal·lació d’una sèrie de columnes per penjar els cubells del porta a porta (per facilitar i fer un bon triatge als llocs on hi ha edificació vertical).

b) Paral·lelament, també s’han adquirit bosses compostables en el marc d’una campanya de retorn de resultats dels dos primers anys del porta a porta, per a repartir a les llars per tornar a incidir sobre la necessitat de fer un bon triatge de la matèria orgànica.

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.