Subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica - Desenvolupament dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

19/06/2024 Subvencions

Subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica - Desenvolupament dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 3 d’octubre de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per a la Transició energètica i acció climàtica que es detalla a continuació:

Desenvolupament dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) – Línia 1.3 (aïllaments):

  • Pressupost Elegible: 49.042,18 euros
  • Percentatge concedit: 88,32%
  • Import concedit: 43.314,79 euros

El projecte amb què s’ha materialitzat aquesta actuació ha consistit en la “Millora de l’eficiència energètica de la seu de l’Ajuntament d’Aldover”; que ha consistit en la substitució de totes les obertures de l’edifici per unes altres amb una millor transmitància tèrmica, així com la instal·lació d’estors enrotllables de protecció solar i amb teixit ignífug.