Subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge - Acció Subvencionable: adquisició de béns immobles

19/06/2024

Subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge - Acció Subvencionable: adquisició de béns immobles

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 8 d’agost de 2023, l’Ajuntament d’Aldover ha resultat beneficiari de la subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge que es detalla a continuació:

Actuació subvencionable del tipus B: adquisició de béns immobles.

  • Pressupost Elegible: 66.500 euros
  • Percentatge concedit: 95%
  • Import concedit: 63.175 euros

El projecte amb què s’ha materialitzat aquesta actuació ha consistit en l’adquisició de l’habitatge situat al Carrer Barceloneta, núm. 5; el qual es destinarà a polítiques de repoblament de l’entorn rural.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.