Noticies

Edicte de convocatòria per a l'elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a Descarregar edicte.
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per a la formació d'una borsa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d'oficials de segona per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats que es...
Bases que han de regir la convocatòria per a la formació d’una bossa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d’oficials de segona, per concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal, mitjançant contractacions laborals...
Bases que han de regir la convocatòria per a la formació d’una bossa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d’oficials de segona, per concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal, mitjançant contractacions laborals...
BASE - Gestió d'Ingressos, ofereix un compte de pagament personalitzat que permet agrupar tributs municipals i pagar a terminis sense interessos. Descarregar tríptic.
El Ple del nostre Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2017, va aprovar, per unanimitat dels membres presents, el programa d’actes taurins amb motiu de la Festa Major 2017.
L'equip de govern municipal va poder tirar endavant, en el Ple del 27 de juliol de 2017, els actes de la Festa Major d'enguany, sense el suport dels dos grups de l'oposició, Avancem i CIU , en haver-se abstingut en la votació.
Mitjançant el portal web de l'ICS el ciutadà té accés a la sol·licitud de cita prèvia, anul·lació o consulta de visites, estalviant així, trucades i desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària.

Pàgines