INFORMACIÓ PÚBLICA

INFORMACIÓ PÚBLICA

Tràmit d'informació pública del projecte d'actuació específica per a la rehabilitació irecuperació d'habitatged'una masia al pol. 3 parc. 4 dAldover, en sol no urbanitzable.

Publicat al BOPT, en data 22 de març de 2021, accessible al següent enllaç

 

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210322&anyp=2021&num=2212&v=i