SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN SÒL NO URBANITZABLE PER AGROPECUARIA VIGILPUJOL, SLU

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN SÒL NO URBANITZABLE PER AGROPECUARIA VIGILPUJOL, SLU

Us adjuntem el link de l'anunci al BOPT publicat el 22/01/2021

 

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210122&anyp=2021&num=267&v=i