Aprovació provisonal de la modificació núm. 1 de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal d’Aldover.

Aprovació provisonal de la modificació núm. 1 de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal d’Aldover.

Aprovació provisonal de la  modificació núm. 1 de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal d’Aldover.

 

Visualitzar edicte.

Enllaç al BOPT.

Enllaç al BOPT.