Informació pública de l’Avantprojecte d’implantació d’un nucli zoològic com a equipament en sòl no urbanitzable

Informació pública de l’Avantprojecte d’implantació d’un nucli zoològic com a equipament en sòl no urbanitzable

Informació pública de  l’Avantprojecte d’implantació d’un nucli zoològic com a equipament en sòl no urbanitzable, que inclou la memoria de l’activitat, i l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística per admetre l’ús de nucli zoològic en sòl no urbanitzable, ubicat al polígon 19 parcel·la 20 i polígon 20 parcel·la 4 i 5 (partida Pla d’Alfara) d’Aldover.

 

Visualitzar edicte.

Enllaç al BOPT.

Enllaç al BOPT.