APROVACIÓ INICAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES -GUALS- I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES.

APROVACIÓ INICAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES -GUALS- I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES.