INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FEMS SÒLIDS AL POL. 19 PARC. 26 D'ALDOVER

INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE DE FEMS SÒLIDS AL POL. 19 PARC. 26 D'ALDOVER