INFORME FAVORABLE EMÈS PER LA GENERALITAT EN RELACIÓ AL CASAL I CAMPUS D'ALDOVER

El passat 21 de juliol, un tècnic de la Direcció General de Joventut va efectuar una visita de comprovació i seguiment al nostre Casal d'Estiu i Campus Esportiu.

En data 10 de novembre, des de la Generalitat de Catalunya, se'ns ha comunicat, que, d'acord amb l'informe d'aquesta visita, la nostra activitat complia satisfactòriament amb el contingut del Decret 137/2003, el compliment del qual ofereix una garantia de qualitat pedagògica i de seguretat durant la realització de l'activitat.

Per això, des de la Direcció General de Joventut, coneixedors de les dificultats que el compliment d'aquesta normativa pot comportar, ens encoratgen a seguir en aquesta línia pel que fa a l'organització i el desenvolupament de futures activitats.