Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per consolidar i reparar el ferm del clavegueram d'un tram del carrer Major

25/05/2016 Serveis

Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per consolidar i reparar el ferm del clavegueram d'un tram del carrer Major