Arxiu de la denúncia per Animaturalis, bous, 16 d'abril de 2016

19/01/2017 Actualitat

Arxiu de la denúncia per Animaturalis, bous, 16 d'abril de 2016

Respecte a la denúncia presentada per Animaturalis, al·legant presumpte incompliment de la normativa que regula les festes tradicionals amb bous, durant la celebració d’un espectacle taurí a Aldover, el dia 16 d’abril de 2016, s’informa que, en data 19 de gener de 2017, NRE 1-2017-000038-1, ha tingut entrada a aquest Ajuntament, la notificació de resolució d’arxiu de l’expedient informatiu, dictada pel director dels Serveis Territorials d’Interior a les TTEE, en data 17 de gener de 2017, en l’expedient número EDE-08-16.

S'adjunta el text íntegre d'aquesta resolució d'arxiu.