Instal·lats 2 desfibril·ladors automàtics a Aldover

01/09/2016 Actualitat

Instal·lats 2 desfibril·ladors automàtics a Aldover

El poble d'Aldover ja disposa de 2 desfibril·ladors externs automàtics, que permetran actuar de manera immediata en cas que una persona pateixi una aturada cardíaca.

El model de desfibril·lador que l'Ajuntament ha adquirit és automàtic, del tot segur i molt senzill d'utilitzar, de manera que el pot fer servir qualsevol persona encara que no tingui cap tipus de formació mèdica. Només amb l'obertura de la tapa, el desfibril·lador comença a donar unes instruccions molt clares per a la col·locació dels elèctrodes, analitza les constants vitals del pacient i, en cas que s'hagi d'efectuar una descàrrega, ho fa tot sol, sense que l'usuari hagi de realitzar cap maniobra complementària, ni tan sols prémer un botó.

Un, amb alarma i senyalització lumínica, està ubicat a les escales d'accés a l'Ajuntament i l'altre, amb maleta DEA, per al seu transport, s'ha instal·lat a la Pista Esportiva Polivalent.

L'empresa contractista formarà a un grup de ciutadans per al seu ús, atès que es tracta d'una oportunitat, que no responsabilitat, de salvar vides.