Subvenció de la Diputació de Tarragona per programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants

30/10/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona per programes i activitats culturals anuals per als ajuntaments de fins a 5.000 habitants

 La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 14 de juny de 2019, una subvenció, per import de 2.754,46 €, en concepte de activitats culturals anuals exercici 2019.