SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA CONVOCATÒRIA 2020

11/02/2021

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA CONVOCATÒRIA 2020

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades alcontrol i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020, per import de 4.079,70 €.