Aprovació inicial Projecte Bàsic d'Urbanització de la UA-9 d'Aldover

Aprovació inicial Projecte Bàsic d'Urbanització de la UA-9 d'Aldover

Se sotmet a informació pùblica l'aprovació inicial del Projecte Bàsic d'Urbanització de la UA-9 d'Aldover.

 

Edicte