Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua.

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua.