Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua.

print pdf

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per subministrament d'aigua.