Convocatòria per a la formació d’una bossa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d’oficials de segona

Convocatòria per a la formació d’una bossa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d’oficials de segona

Bases que han de regir la convocatòria per a la formació d’una bossa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d’oficials de segona, per concurs oposició lliure, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal, mitjançant contractacions laborals temporals.

 

Descarrega ANUNCI