Declaració deserta licitació

Declaració deserta licitació

S'ha declarat deserta la licitació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del bar situat al casal municipal d'Aldover.

 

Decret d'Alcaldia núm. 29/2016