Edicte de convocatòria per a l'elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a

Edicte de convocatòria per a l'elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a

Edicte de convocatòria per a l'elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a

 

Descarregar edicte.