Informació pública del Projecte Bàsic de comunicació ambiental municipal, legalització d’edificacions existents i nova bioconstrucció

Informació pública del Projecte Bàsic de comunicació ambiental municipal, legalització d’edificacions existents i nova bioconstrucció