Informació pública del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’una masia

Informació pública del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’una masia

Informació pública del projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’una masia situada al polígon 3 parcel·la 1 de l’Horta de Dalt d’Aldover i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

 

Visualitzar edicte.

Enllaç al BOPT.

Enllaç al BOPT.