Informació pública del projecte d’ampliació de l’explotació ramadera de pollastres d’engreix

Informació pública del projecte d’ampliació de l’explotació ramadera de pollastres d’engreix

Informació pública del projecte d’ampliació de l’explotació ramadera de pollastres d’engreix, de 45.000 a 60.000 places, que s’ha d’ubicar a la parcel·la 10 del polígon 13, amb referència cadastral 43006A013000100000MY, d’aquest municipi.

 

Visualitzar edicte.

Enllaç al BOPT.

Enllaç al BOPT.