Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la formació d'una borsa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d'oficials de segona

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la formació d'una borsa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d'oficials de segona


Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per a la formació d'una borsa d'ocupació destinada a la contractació de personal laboral temporal d'oficials de segona per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats que es produeixin durant els tres pròxims anys.

 

Llistat admesos i exclosos.