Pla d'Igualtat Per Aldover

Pla d'Igualtat Per Aldover

L’Ajuntament d’Aldover, a través del Consell Comarcal del Baix Ebre, realitzarem un pla d’Igualtat.

- Un Pla d'Igualtat és una eina que proposa accions per a fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i d'aquesta manera eliminar la discriminació per raó de sexe en qualsevol àmbit de la vida: educació, salut, treball, cultura, etc.

 

En aquest Pla s’estableixen dos objectius generals:

  1. Respectar i fomentar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit familiar i laboral.
  2. Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació entre sexes.

 

Al nostre poble Tenim confeccionat 1º El pla jove, 2º- El pla de la dona.

-Tant en aquestes dates, com en la resta de l’any no ens podem oblidar del Pla d'Igualtat.