Plaça de jutge de pau titular i substitut

Plaça de jutge de pau titular i substitut

Plaça de jutge de pau titular i substitut (1+1). Termini presentació sol·licituds.

 

Comunicació de l'import de la taxa i la data de publicació de la següent inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona:

Descarregar PDF.