Subvenció Diputació de Tarragona activitats educatives i culturals

03/12/2020 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona activitats educatives i culturals

La Diputació de Tarragona ens ha concedit una subvenció per import de 5.322 euros per activitats educatives i 4.678 euros per activitats culturals dins de la subvenció de l'any 2020 nomenada "subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives: Covid-19."