Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i recollida d'animals domèstics abandonats

01/02/2017 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i recollida d'animals domèstics abandonats

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 15 de juliol de 2016, una subvenció, per import de 5.084,80 €, en concepte de plagues i, una altra per la mateixa quantia, per a animals peridomèstics.