Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

18/10/2018 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 6 de juliol de 2018, una subvenció, per import de 4.174,45 €, en concepte de manteniment, controls de la qualitat d'aigua i altres despeses.