Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

26/11/2019 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

La Diputació de Taragona ha concedit a l'Ajuntament d'Aldover, en data 1 d'octubre de 2019, una subvenció, per import de 5.146,20 euros, en concepte de manteniment, controls de qualitat d'aigua i altres despeses.