Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

01/02/2017 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 15 de juliol de 2016, una subvenció, per import de 4.441,60 €, per a la següent actuació: Inversió per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà; i una altra, per import de 3.509,60 €, en concepte de manteniment, controls de la qualitat d'aigua i altres despeses.