Subvenció Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

01/02/2017 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 22 de juliol de 2016, una subvenció per import de 5.194,59 €, en concepte d'inversió al Casal Municipal d'Aldover, exercici 2016.