Subvenció Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

09/10/2017 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 21 de juliol de 2017, una subvenció per import de 4.485,50 €, en concepte de construcció vestidors i instal·lacions esportives i de lleure, exercici 2017.