Subvenció Diputació de Tarragona per a la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà

01/02/2017 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a la gestió, funcionament i manteniment d'equipaments municipals d'interès ciutadà

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Aldover, en data 22 de juliol de 2016, una subvenció per import de 2.188,91 €, en concepte de manteniment i gestió del Centre d'Interpretació i Lectura d'Aldover, exercici 2016.